Fritids- och kulturguide 2019

Tranemo Fritids- och kulturguide 2019

I Tranemo Fritids- och kulturguide 2019 finns information om frilufts- och fritidsanläggningar i Tranemo kommun.

Där finns också ett omfattande föreningsregister som täcker:

  • Handikappföreningar
  • Idrottsföreningar
  • Natur- och friluftsföreningar
  • Pensionärsorganisationer,
  • Föreningar med samlingslokaler
  • Studieförbund
  • Övriga föreningar.

 

Vill du ta del innehållet i guiden, kontakta Fritidschef Annika Loman.


Publicerad den 15 december 2015, senast ändrad den 10 januari 2019