Stimulansbidrag

De föreningar som kan söka Stimulansbidrag är de som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, driver bygdegård eller samlingslokal, är samhällsföreningar/byalag eller bedriver annan verksamhet som förvaltningen bedömer kunna utveckla föreningslivet.

Stimulansbidrag beviljas till verksamhet som riktar sig till barn och unga i åldern 7-20 år.

Den skall vara alkohol- drog- och rökfri och motverka våld och diskriminering. Exempel på insatser och projekt som prioriteras: insatser för underrepresenterade grupp, samverkansprojekt, öka ungdomars inflytande och delaktighet i föreningsverksamheten, nystartande av förening, läger/lovverksamhet som går utöver befintlig föreningsverksamhet. För bidrag till läger/lovverksamhet gäller ett bidrag per ort och att föreningarna uppmanas till samverkan så långt det är möjligt.

Max 5 000 kr beviljas som engångsbelopp per ansökan.


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 18 augusti 2016