Ledarutbildningsbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller de allmänna bestämmelserna kan söka ledarutbildningsbidrag.

Bidraget avser att stödja utbildning av föreningens ledare och funktionärer. Den maximala summa en förening kan disponera för ledarutbildning under ett år baseras på antalet godkända aktivitetssammankomster under föregående år (det som ligger som underlag för det kommunala aktivitetsstödet). Lägsta summa är 4000 kr/år och maxbeloppet är 8 000 kr/år.


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 23 augusti 2016