Investerings- och upprustningsbidrag

Investerings- och upprustningsbidrag för anläggningar och samlingslokaler

Förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningar med ungdomsverksamhet samt samlingslokaler kan söka investerings- och upprustningsbidrag.

Bidraget utgår för nyanläggning, om – och tillbyggnad samt upprustning (dock tidigast efter att anläggningen är avskriven) av föreningsägd eller arrenderad anläggning eller samlingslokal/bygdegård.


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 23 augusti 2016