Driftbidrag till anläggningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Förening som äger eller förvaltar anläggning och som bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt de allmänna bestämmelserna och föreningar som äger eller förvaltar anläggning som kommunen bedömt är viktig för allmänhetens möjlighet till en aktiv fritid kan söka detta bidrag.

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningars drift- och underhållskostnader för den egna eller förvaltade anläggningen.

Bidraget beräknas efter anläggningens storlek och användning enligt uppgjort poängsystem samt enligt kommunens särskilda bedömning. Kommunstyrelsen kan med ett års varsel ompröva poängsättningen av anläggningen.

Bidraget utgår också från en kategorisering där kategori 1 föreningar får mer i bidrag.

    Kategori 1 är föreningar med över 200 sammankomster per år för barn och unga i ålder 7-20 år eller förening som fått särskild prövning.
    Kategori 2 är föreningar med under 200 sammankomster samt föreningar som kommunen bedömer är viktiga för bredden i föreningslivet.

Länkar


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 23 augusti 2016