Driftbidrag till allmänna samlingslokaler

En förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna för samlingslokaler kan söka driftbidrag. Bidrag utgår till förening som ansökt om och blivit godkänd som allmän samlingslokal.

Bidraget avser att ekonomiskt stödja förening som äger och driver allmän samlingslokal vilken upplåts till verksamhet för allmänheten och föreningar.


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 23 augusti 2016