Föreningsstöd och blanketter

Här finner du information om föreningslivet och blanketter som behövs för olika typer av ansökningar.

Kommunen ger stöd till föreningslivet i form av bidrag. För en översikt, vilka bidrag som finns och vilka förutsättningar det är som gäller, kan du titta i Bidragsbestämmelser.

Föreningar med ungdomsverksamhet skall anta en alkohol- och drogpolicy för att få fullt verksamhetsbidrag. Syftet med policyn är att stärka det förebyggande arbetet och förhindra alkohol- och drogproblematik hos unga. Se mer info till höger. Där finns också en en del andra länkar som kan vara bra att kolla in.

För blanketter gäller att de skrivs ut, fylls i, undertecknas och skickas till oss.

Klicka här för att komma till våra blanketter och bidragsbestämmelser mm.

Övriga länkar

Kontakt

Annika Loman
Fritidsintendent
Telefon: 0325-57 64 25
E-post

Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 19 maj 2017