Föreningsliv och studieförbund

Fritidsverksamheten omfattar ungdomsverksamhet, fritidsgårdar, idrottshallar, kommunens tält och toalettvagn samt ekonomiskt stöd till föreningslivet.

A freshly caught cod fish with a fishing rod in the background

  • Föreningslivet i Tranemo kommun ges goda förutsättningar att driva och utveckla sin verksamhet.
  • Vi skapar god tillgänglighet och attraktion i de kommunala anläggningarna.
  • Vi skapar positiva och drogfria mötesplatser för ungdomar.

 


Publicerad den 15 december 2015, senast ändrad den 10 maj 2019