Föreningsliv och studieförbund

Fritidsverksamheten omfattar ungdomsverksamhet, fritidsgårdar, idrottshallar, kommunens tält och toalettvagn samt ekonomiskt stöd till föreningslivet.

Fotbollsmatch i Nittorp

  • Föreningslivet i Tranemo kommun ges goda förutsättningar att driva och utveckla sin verksamhet.
  • Vi skapar god tillgänglighet och attraktion i de kommunala anläggningarna.
  • Vi skapar positiva och drogfria mötesplatser för ungdomar.

Bildband_fritid-2[1]


Publicerad den 15 december 2015, senast ändrad den 20 februari 2018