Öppettider, kontakt och information

 

Välkommen till biblioteket

MED ANLEDNING AV FLYTTEN TILL CENTRALEN STÄNGER VI ORDINARIE VERKSAMHET FRÅN OCH MED 2 MARS

Från och med 4 maj är bibliotekets entrédel helt stängd för tidningsläsning. Från den 6 mars till 29 maj står bokbussen parkerad utanför biblioteket varje fredag mellan kl 10 och 16. Du kan då hämta reservationer, låna och återlämna. Bokbussen kommer också vara i drift enligt ordinarie turlista. Premiäröppningen av det nya biblioteket sker den 10 augusti.

Personal/kontakt

Fredrike Holzhausen Henriksson
Bibliotekschef
0325-57 64 07
fredrike.holzhausenhenriksson@tranemo.se

Astrid Evasdotter Smith
Bibliotekarie
0325-57 64 06
astrid.evasdottersmith@tranemo.se

Judit Vidén
Bibliotekarie
0325-57 64 05
judit.viden@tranemo.se

Åsa Roswall
Barnbibliotekarie
0325-57 64 08
asa.roswall@tranemo.se

Cecilia Karlsson
Bokbussansvarig
cecilia.karlsson@tranemo.se

Helen Petersson
Biblioteksassistent
0325-57 64 03
helen.petersson@tranemo.se

Joachim Carlsson
Bokbuss/Vaktmästare
0325-57 64 04
joachim.carlsson@tranemo.se

Malin Carlander
Bibliotekarie
0325-57 64 02
malin.carlander@tranemo.se

 

 

Låneregler och avgifter

Det första lånekortet är gratis. Visa giltig legitimation. Förlorat lånekort ersätts mot avgift. Alla över 5 år kan få eget lånekort. Under 16 år behövs målsmans underskrift. Ta alltid med lånekortet vid besök på biblioteket. Anmäl snarats förlorat lånekort, ändring av adress, namn, telefonnummer eller e-postadress.

ANSVAR FÖR LÅN
Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig för de böcker som lånas på kortet. Förkommet material ersätts av låntagaren enligt bibliotekets värdering.

LÅNETIDEN
Lånetiden är normalt fyra veckor, kortare tid kan förekomma för vissa medier. Är det kö på boken blir det två veckors lånetid. Återlämningsdatum finns på kvittot vid utlåningstillfället.

OMLÅN
I regel är det möjligt att låna om en bok, dock inte om den är beställd av annan låntagare. Omlån kan göras på telefon eller via internet.

BESTÄLLNING
En bok som finns på ett annat bibliotek kan ofta beställas. Fråga personalen i disken. Ett meddelande lämnas så snart boken kommit och boken hämtas i lånedisken där den står kvar i sju dagar. Det kostar inget att beställa en bok, men en mindre avgift tas ut om inte boken hämtas.

AVGIFT VID FÖRSENING
Biblioteket tar ut en mindre avgift per bok och vecka i förseningsavgift för vuxenböcker som lämnas efter återlämningsdatum. Försenade lån som lämnas via bokinkast registreras som skuld och avgiften tas ut vid nästa lånetillfälle. Detta gäller även vid omlån.

PÅMINNELSE
Viss tid efter lånetidens utgång skickar biblioteket en påminnelse. Om böckerna inte återlämnas skickas en räkning på böckerna.

FÖRLUST AV LÅNERÄTT
Om en låntagare trots upprepade påminnelser inte återlämnar bibliotekets böcker och inte betalar förseningsavgift stängs personen av för lån. Spärren hävs när böckerna återlämnas eller skuld betalas.

INTERNET-TJÄNSTER
På kommunens hemsida finns bibliotekets katalog och internettjänst. Via internet går det att se vilka lån som finns på lånekortet, låna om samt reservera böcker. För att använda Internettjänsten krävs en pinkod som kan fås på biblioteket.
Till mitt Bibliotekskonto
Från hemsidan är det även lätt att e-posta till biblioteket.
Bibliotekets e-post

OBSERVERA
Ordet böcker innefattar alla bibliotekets medier: dvd, ljudböcker, tidskrifter etcetera. Lånereglerna kan komma att ändras!

AVGIFTER
•Förlorat lånekort, vuxna: 20 kr
•Förlorat lånekort, barn o ungdom t.o.m. 17 år: 5 kr

•Ej uthämtat fjärrlån: 10 kr

•Övertidsavgift avseende bok, ljudbok, cd-rom, tidskrift: 5 kr/dag
•Övertidsavgift per påbörjad låneperiod avseende Dvd vuxen: 5 kr/dag
•Övertidsavgift per påbörjad låneperiod avseende DVD barn: 5 kr/dag
•Maximal övertidsavgift per återlämningstillfälle: 150 kr
•Spärrgräns (högsta tillåtna skuld): 100 kr

•Förkommen/förstörd tidskrift: 50 kr
•Förkommen/förstörd DVD-film: Inköpspriset
•Förkommen/förstörd CD-rom: Inköpspriset

•Förkommen/förstörd bok eller ljudbok vuxen: 200 kr
•Förkommen/förstörd bok eller ljudbok vuxen, inköpspris över 300 kr: Inköpspris
•Förkommen/förstörd bok eller ljudbok barn: 100 kr
•Förkommen förstörd bok eller ljudbok barn, inköpspris över 200 kr: Inköpspris

•Förkommen/förstörd språkkurs: Inköpspriset
•Förkommet/förstört fjärrlån: Faktisk kostnad hos långivande bibliotek

Hänsyn tas även till skick och ålder!

Studentinformation

Till dig som studerar på Högskola eller Universitet

Denna information är tänkt som en vägledning i din informationssökning så att du i så stor utsträckning som möjligt ska kunna finna din kurslitteratur på egen hand. Vi hjälper gärna till med det du inte klarar själv, till exempel att göra fjärrlånebeställningar. Men ju bättre du klarar dig själv, desto fler har vi möjlighet att ge service till.

•Vänd dig i första hand till ditt högskole- eller universitetsbibliotek, de ska tillhandahålla all nödvändig kurslitteratur. De har dessutom tillgång till ett stort antal databaser där du kan få tag på vetenskapliga artiklar. De erbjuder också ofta söksupport via sin bibliotekssida samt handledning i informationssökning.

•Ta dig tid att läsa dina litteraturlistor så att du vet vad som är vad på dessa. Ofta finns till exempel en länk till materialet så att du kan nå det själv och skriva ut från Internet. Många titlar kan också vara kapitel ur en och samma bok. Ta också reda på när du behöver de olika böckerna så att du inte lånar till flera kurser samtidigt.

•Be oss om hjälp med att få en instruktion om hur du söker i vår bibliotekskatalog, hur man använder vår hemsida och hur man hittar fysiskt i biblioteket.

•Använd ”Mina sidor” på vår hemsida, där kan du göra beställningar, reservationer och omlån (på vårt bestånd) själv. Kontakta oss om du saknar pinkod för inloggning.

•Om du inte lyckats hitta din kurslitteratur på egen hand utan vill få hjälp med detta, är det bästa att du mejlar dina litteraturlistor till oss. Då kan vi i lugn och ro hjälpa dig med dem.

•När vi lånar in litteratur från andra bibliotek, kan vi inte styra återlämningsdatumet. Det kan innebära att du måste lämna tillbaks boken innan du är klar med din kurs.

•När du fått ett meddelande om att din beställda bok har kommit till oss måste du hämtar den inom fristen som anges i meddelandet. Detta för att det ofta är kö på kurslitteratur och en fördröjning av uthämtningen påverkar andras tillgång till materialet.

•Var aktsam om de böcker du lånar, gör inte understrykningar eller andra markeringar.

•Du är välkommen att boka en bibliotekarie för ytterligare information, till exempel katalogsökning eller rundvandring i biblioteket.

Tillgänglighet

Bibliotekets tillgänglighet:
Biblioteket är i ett plan
Det finns möjlighet att parkera utanför entrén (det är lätt uppförslut vid entrén)
Entrén har automatisk dörröppnare
Toalett med måtten 3 m x 1,20

Fredrike Holzhausen Henriksson
Bibliotekschef
0325-57 64 07
fredrike.holzhausenhenriksson@tranemo.se

Astrid Evasdotter Smith
Bibliotekarie
0325-57 64 06
astrid.evasdottersmith@tranemo.se

Judit Vidén
Bibliotekarie
0325-57 64 05
judit.viden@tranemo.se

Åsa Roswall
Barnbibliotekarie
0325-57 64 08
asa.roswall@tranemo.se

Cecilia Karlsson
Bokbussansvarig
cecilia.karlsson@tranemo.se

Helen Petersson
Biblioteksassistent
0325-57 64 03
helen.petersson@tranemo.se

Joachim Carlsson
Bokbuss/Vaktmästare
0325-57 64 04
joachim.carlsson@tranemo.se

Malin Carlander
Bibliotekarie
0325-57 64 02
malin.carlander@tranemo.se

 

 


Publicerad den 14 december 2015, senast ändrad den 4 maj 2020

Adress

Tranemo bibliotek
Åkerivägen 2
514 33 Tranemo

Telefon: 0325-57 64 00
Fax: 0325-772 58
Epost: bibliotek@tranemo.se