Edita Nadj

Socialsekreterare på Myndighetsutövning administrat

Du kan nå mig på telefonnummer 0325-576228 eller via e-post (edita.nadj@tranemo.se).