VALÅR 2018 – Valskolan

VALår2018 valskolan

Vad är demokrati?

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär ”folkstyre”. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val.
Källa: www.informationsverige.se

VALår2018 valskolan politiktråd


Publicerad den 11 januari 2018, senast ändrad den 15 januari 2018