VALÅR 2018 – Valskolan

VALår2018 valskolan

Vad är demokrati?

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär ”folkstyre”. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val.

Källa: www.informationsverige.seVALår2018 valskolan politiktråd

 

Hur styrs Sverige?

Sverige är en representativ demokrati och styrs utifrån demokratisk struktur på olika nivåer i samhället. Sverige är också en monarki. Det betyder att vi har en kung eller drottning som är statschef för landet. Däremot har statschefen ingen politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter. Det är de demokratiskt valda politikerna som styr landet.

Regeringsformen, som är den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, inleds med meningen ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Det innebär att alla beslut som fattas på olika nivåer i samhället ska grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna i Sverige.

I Sverige fattas beslut på tre olika politiska nivåer. De nivåer som finns är kommunerna, landstingen/regionerna och staten. I och med att Sverige är med i den Europeiska unionen (EU) finns det också en beslutsnivå över staten. EU är en europeisk sammanslutning av idag 28 länder. På alla nivåer finns det politiker som invånarna har röstat fram i allmänna val. Dessa politiker kallas också för ledamöter. Politikerna sitter i de beslutsfattande församlingar de är valda till: kommunfullmäktige, landstings-/regionfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet.

Källa: www.informationsverige.se

VALår2018 valskolan politiktråd

 

Källkritik

Källkritik – viktigare än någonsin!

Vem säger vad och varför? Det har varit några av källkritikens grundfrågor under lång tid. Men idag, när det är lätt att manipulera digitalt innehåll och det finns massor av algoritmer som väljer ut vad vi får se på nätet behöver vi komplettera med ytterligare frågor: Är det vad det ser ut att vara? Och varför får just jag se det här just nu?

De senaste åren har det förekommit försök att påverka val i andra länder, bland annat var det försök till påverkan både i det Amerikanska och Franska valet genom IT-attacker, falsk information- och ryktesspridning. Det går inte att utesluta att också det svenska valet i höst kommer att utsättas för försök till påverkan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar med att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan och målet är att ett gemensamt förebyggande arbete ska säkerställa att valet 2018 inte utsätts för påverkan av främmande makt.

Tänk på ”Är det vad det ser ut att vara? Varför får just jag se det här just nu?”

Källa: anders.thoresson.se och msb.se

VALår2018 valskolan politiktråd

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär ”folkstyre”. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val.

Källa: www.informationsverige.seVALår2018 valskolan politiktråd

 


Publicerad den 11 januari 2018, senast ändrad den 19 mars 2018