VAL 2018

VALår2018 valskolan

Slutlig rösträkning pågår

Idag har länsstyrelserna påbörjat den slutliga rösträkningen. Nu räknas alla röster som räknats på valnatten ännu en gång och länsstyrelserna redovisar antal röster för alla partier och personröster.

  • Onsdagen den 12 september presenteras ett nytt uppdaterat preliminärt valresultat.
  • Tidigast fredagen den 14 september presenteras det slutliga valresultatet för val till riksdagen.

Här kan du ta del av resultatet från valnatten och följa den slutliga rösträkningen

Val till riksdagen

Val till kommunfullmäktige i Tranemo kommun

Val till landstingsfullmäktige Västra Götalands län

HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA 22 aug - 9 sept

KOMMUNKONTORET, TRANEMO
22-26 augusti onsdag-fredag kl 8-13, söndag kl 10-13
27 augusti-2 september måndag-fredag kl 8-13, lördag 10-14, söndag 10-13
3-9 september måndag-fredag kl 8-13, söndag 8-20

TRANEMO BIBLIOTEK
22-25 augusti onsdag-torsdag kl 13-19, fredag kl 13-17, lördag kl 10-13
27 augusti-8 september måndag-torsdag kl 13-19, fredag kl 13-17, lördag kl 10-13

TRANEMO GYMNASIESKOLA
5 september onsdag kl 11-13

BOKBUSSEN
Se turlistans eftermiddagstider

MÅNSTAD BYGDEGÅRD
6 september torsdag kl 17-20

NITTORP BYGDEGÅRD
6 september torsdag kl 17-20

GRIMSÅS BYGDEGÅRD
28 augusti tisdag kl 15.30-17
4 september tisdag kl 13-14.30

LJUNGSARPS BYGDEGÅRD
6 september torsdag kl 17-20
9 september söndag kl 9-12

SJÖTOFTA SKOLA
6 september torsdag kl 17-20
9 september söndag kl 9-12

UDDEBO FRITIDSGÅRD
6 september torsdag kl 17-20

GLIMRINGE LIMMARED
27 augusti måndag kl 15.30-17
6 september torsdag kl 13-14.30

HJÄLMÅ DALSTORP

28 augusti tisdag kl 13-14.30
4 september tisdag kl 15.30-17

LÄNGHEMS TRYGGHETSBOENDE
27 augusti måndag kl 13-14.30
6 september torsdag kl 15.30-17

 

VALLOKALER PÅ VALDAGEN 9 sept

TRANEMO ÖSTRA
Kommunkontoret, klassrum 169 (gamla Postens lokaler)
8-20

TRANEMO VÄSTRA
Tranemo Gymnasieskola
8-20

TRANEMO GUDARP
Gudarpsgården, samlingssalen, Hallarevägen 2
8-20

AMBJÖRNARP SJÖTOFTA
Ambjörnarps Bygdegård, Lidavägen 29
8-20

GRIMSÅS
Grimsås skola, Norra vägen 8
8-20

LIMMARED
Limmared skola, Bibliotekshuset, Dammgatan 6
8-20

LÄNGHEM
Länghems Trygghetsboende, Radhusvägen 4
8-20

DALSTORP
Dalstorps skola, matsalen, Kyrkvägen 6
8-20

Ambulerande röstmottagare

För dig som saknar möjlighet att själv ordna med bud och vittne tillhandahåller valnämnden i Mölndals stad ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare ersätter, efter ändringar i vallagen, det som förut kallades kommunala bud. Skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare är att budet endast är en transportör av väljarens röst. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster på samma vis som i en förtidsröstningslokal.

Valnämnden i Tranemo har förordnat:
Kajsa Montan
Anna Carlsson
Anne Steine
till ambulerande röstmottagare i samband med 2018 års val.
Samtliga röstmottagare är tjänstemän anställda av Tranemo kommun och legitimerar sig alltid vid hembesök.

När kan jag få hjälp?
De ambulerande röstmottagarna är tillgängliga perioden den 22 augusti t.o.m. den 9 september 2018.
Besök sker efter överenskommelse och endast vardagar under kontorstid kl. 8.00-15.00.

Hur bokar jag?
Bokning kan ske 20 augusti – 7 september, måndag – fredag kl. 08.30-15.30 på följande sätt:
Bokning per telefon: 0325-57 60 00

Röstning med de ambulerande röstmottagarna går till så här:
De ambulerande röstmottagarna har med sig partivalsedlar
och blanka valsedlar. Om du vill personrösta måste du ordna egna namnvalsedlar.
Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling.
Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
Röstmottagarna tar sedan med sig fönsterkuvertet med din röst till valkansliet som ser till att det på valdagen kommer till det valdistrikt du tillhör.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt i valen till riksdag, kommun och landsting måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du som är röstberättigad kommer att få ett röstkort hem i brevlådan i mitten av augusti. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

 

Vad är demokrati?

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär ”folkstyre”. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val.

Källa: www.informationsverige.seVALår2018 valskolan politiktråd

 

Hur styrs Sverige?

Sverige är en representativ demokrati och styrs utifrån demokratisk struktur på olika nivåer i samhället. Sverige är också en monarki. Det betyder att vi har en kung eller drottning som är statschef för landet. Däremot har statschefen ingen politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter. Det är de demokratiskt valda politikerna som styr landet.

Regeringsformen, som är den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, inleds med meningen ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Det innebär att alla beslut som fattas på olika nivåer i samhället ska grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna i Sverige.

I Sverige fattas beslut på tre olika politiska nivåer. De nivåer som finns är kommunerna, landstingen/regionerna och staten. I och med att Sverige är med i den Europeiska unionen (EU) finns det också en beslutsnivå över staten. EU är en europeisk sammanslutning av idag 28 länder. På alla nivåer finns det politiker som invånarna har röstat fram i allmänna val. Dessa politiker kallas också för ledamöter. Politikerna sitter i de beslutsfattande församlingar de är valda till: kommunfullmäktige, landstings-/regionfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet.

Källa: www.informationsverige.se

VALår2018 valskolan politiktråd

 

Källkritik

Källkritik – viktigare än någonsin!

Vem säger vad och varför? Det har varit några av källkritikens grundfrågor under lång tid. Men idag, när det är lätt att manipulera digitalt innehåll och det finns massor av algoritmer som väljer ut vad vi får se på nätet behöver vi komplettera med ytterligare frågor: Är det vad det ser ut att vara? Och varför får just jag se det här just nu?

De senaste åren har det förekommit försök att påverka val i andra länder, bland annat var det försök till påverkan både i det Amerikanska och Franska valet genom IT-attacker, falsk information- och ryktesspridning. Det går inte att utesluta att också det svenska valet i höst kommer att utsättas för försök till påverkan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar med att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan och målet är att ett gemensamt förebyggande arbete ska säkerställa att valet 2018 inte utsätts för påverkan av främmande makt.

Tänk på ”Är det vad det ser ut att vara? Varför får just jag se det här just nu?”

Källa: anders.thoresson.se och msb.se

VALår2018 valskolan politiktråd

Hur styrs Tranemo kommun?

Tranemo kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På det sättet kan medborgarna påverka och ha insyn i hur kommunen utför sina uppdrag. Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet och beslutar om kommunens inriktning i stort, dess verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun består av 37 ledamöter. Majoriteten som styr har 19 mandat fördelat på 13 för Socialdemokraterna, två för Miljöpartiet, två för Kristdemokraterna, ett för Vänsterpartiet och ett för Liberalerna.

Övriga partier i kommunfullmäktige har 18 mandat, fördelat på nio för Centerpartiet, fem för Moderaterna och fyra för Sverigedemokraterna.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kan liknas vid en ”regering” på kommunnivå. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av den kommunala verksamheten. Under den politiska organisationen arbetar förvaltningen som bereder alla ärenden som politiker fattar beslut om.

Mandatfördelning i Tranemo kommuns kommunfullmäktige:

Mandatfördelning Tranemo kommun

Mandatfördelning Tranemo kommun

VALår2018 valskolan politiktråd

Digital anslagstavla

Hur kan man ta del av beslut som fattas?

För att kunna ta del av och påverka politiska beslut finns på Tranemo kommuns hemsida, www.tranemo.se, vår digitala anslagstavla, klicka här så kommer du dit. Där publiceras information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. På den digitala anslagstavlan finns protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden.

VALår2018 valskolan politiktråd

Påverka - fler sätt än att rösta

Som invånare finns fler sätt att påverka än att rösta. Ett medborgarförslag kan alla som är folkbokförda i kommunen lämna in. Det kan handla om allt som har med kommunens verksamheter att göra och som kommunen ansvarar för, exempelvis skola, äldreomsorg, samhällsplanering, gator mm. Alla medborgarförslag bereds i kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige.

För mer långsiktiga och strategiska frågor har kommunfullmäktige tillsatt tre beredningar som har till uppgift att ta fram olika styrande dokument för kommunen. En del av beredningarnas arbete är att inhämta synpunkter genom medborgardialoger och andra träffar med invånare i kommunen. Håll utkik på Tranemo kommuns hemsida och sociala kanaler när det är dags nästa gång.

Vill du engagera dig politiskt? Då hittar du kontaktinformation till de olika politiska partierna på www.tranemo.se/politiker.

VALår2018 valskolan politiktråd

Varför ska man rösta?

För att en demokrati ska fungera är det viktigt att så många som möjligt röstar. Oavsett vem du är, vart i Sverige du bor eller vad du arbetar med är din röst lika mycket värd. I Sverige finns ett robust valsystem där röstningen sker lokalt över hela
landet, liksom rösträkningen. Alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen. All röstmottagning och rösträkning är även offentlig och röstsedlar sparas alltid till nästa val vunnit laga kraft.

VALår2018 valskolan politiktråd

Riksdag/region/kommun

I vår grundlag står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och folkets främsta företrädare är riksdagen. Du som medborgare bestämmer vilka politiker som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att rösta i valen:

  • På lokal nivå – i kommunen
  • På regional nivå – i landstinget/regionen
  • På nationell nivå – i riksdagen

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra. Landsting och regioner ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

VALår2018 valskolan politiktråd

KOMMUNKONTORET, TRANEMO
22-26 augusti onsdag-fredag kl 8-13, söndag kl 10-13
27 augusti-2 september måndag-fredag kl 8-13, lördag 10-14, söndag 10-13
3-9 september måndag-fredag kl 8-13, söndag 8-20

TRANEMO BIBLIOTEK
22-25 augusti onsdag-torsdag kl 13-19, fredag kl 13-17, lördag kl 10-13
27 augusti-8 september måndag-torsdag kl 13-19, fredag kl 13-17, lördag kl 10-13

TRANEMO GYMNASIESKOLA
5 september onsdag kl 11-13

BOKBUSSEN
Se turlistans eftermiddagstider

MÅNSTAD BYGDEGÅRD
6 september torsdag kl 17-20

NITTORP BYGDEGÅRD
6 september torsdag kl 17-20

GRIMSÅS BYGDEGÅRD
28 augusti tisdag kl 15.30-17
4 september tisdag kl 13-14.30

LJUNGSARPS BYGDEGÅRD
6 september torsdag kl 17-20
9 september söndag kl 9-12

SJÖTOFTA SKOLA
6 september torsdag kl 17-20
9 september söndag kl 9-12

UDDEBO FRITIDSGÅRD
6 september torsdag kl 17-20

GLIMRINGE LIMMARED
27 augusti måndag kl 15.30-17
6 september torsdag kl 13-14.30

HJÄLMÅ DALSTORP

28 augusti tisdag kl 13-14.30
4 september tisdag kl 15.30-17

LÄNGHEMS TRYGGHETSBOENDE
27 augusti måndag kl 13-14.30
6 september torsdag kl 15.30-17

 


Publicerad den 11 januari 2018, senast ändrad den 29 november 2018