Styrande dokument – Författningssamling

Tranemo kommuns styrdokument

Här i menyn nedan finner du de policydokument, reglementen och riktlinjer som är beslutade att gälla inom kommunens olika verksamheter.

Vision och strategisk plan

Tranemo kommun har en övergripande vision för alla sina beslut och allt arbete som utförs. Denna vision är ett mycket långsiktigt dokument.

Dessutom tar kommunen fram en strategisk plan som sträcker sig över fyra år, du kan läsa både visionen och den strategiska planen.

Film om Vision och strategisk plan

Vision och strategisk plan

Strategisk plan för Tranemo kommun

 

Bidrag

 

Budget

Ekonomi och upphandling

Kommunala bolag

Styrande dokument antagna år 2016

Kommunens kvalitet och resultat

Lokala ordningsföreskrifter

Det finns två delar av de lokala ordningsföreskrifterna, dels de allmänna inklusive föreskrifter om torghandel, dels de som handlar om renhållning av trottoar, dvs i första hand skottning och sandning av trottoar vintertid.

Information och IT

Miljö och teknik

Anställda och förtroendevalda

 

Strategi

Policy

Reglemente

Riktlinjer

 

Planer

 

Tranemo kommun har en övergripande vision för alla sina beslut och allt arbete som utförs. Denna vision är ett mycket långsiktigt dokument.

Dessutom tar kommunen fram en strategisk plan som sträcker sig över fyra år, du kan läsa både visionen och den strategiska planen.

Film om Vision och strategisk plan

Vision och strategisk plan

Strategisk plan för Tranemo kommun

 


Publicerad den 15 januari 2016, senast ändrad den 15 maj 2018