Protokoll samverkansnämnd personal

Samverkansnämnd personal är ett samarbete mellan Tranemo och Svenljunga kommuner för att gemensamt hantera personalfrågor.