Grundprinciper

Den svenska modellen har följande principer:

Ansvarsprincipen
• Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra, ofta sektorsövergripande.

Grundprinciper
• En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt det är möjligt vara densamma såväl under fredstida förhållanden som under kris eller krig

Närhetsprincipen
• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga

Kontakt

Säkerhetssamordnare Daniel Fyhr
Tekniska sektionen
Telefon: 0325-57 60 38
E-post


Publicerad den 2 mars 2016, senast ändrad den 10 mars 2016

Kontakt