Covid-19 aktuell information fram till den 29 sept

Flera föreskrifter och allmänna råd om covid-19 upphör från och med den 29 september.

Folkhälsomyndigheten berättar vad som gäller efter den 29 september

Krisledningsstaben upphör 29 sept

Kommunens krisledningsstab som haft möten varje vecka sedan pandemin startade har nu den 29 september förhoppningsvis haft sitt sista möte. Kommunen följer fortfarande en del restriktioner som ex att vi håller avstånd, stannar hemma vid minsta symtom och inom omsorg använder personalen skyddsutrustning,

Aktuellt

22 september

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 • hålla avstånd till andra människor, och
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

För ett så gott skydd som möjligt behöver omsorgstagare och patienter vaccinera sig, men också personer i deras närhet, inte minst vård- och omsorgspersonal. Enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på dig som person att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

Din vaccination kan rädda någons liv.

8 september

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Förvaltningsledningen i Tranemo kommun håller nu på att lägga upp en plan för hur återgång till arbetsplatsen ska ske för alla som arbetat på distans och även ta fram rutiner för hur distansarbete kan ske framöver.

Även om nu samhället börjar komma tillbaka till ett lite mer ”normalläge” så är vi långt ifrån ett normalläge, smittspridningen fortsätter att öka och inom omsorgen är det fortfarande munskydd och visir som gäller.

Enligt Folkhälsomyndigheten är en hög vaccinationstäckning den viktigaste förutsättningen för att kunna häva fler restriktioner. Därför fortsätter Folkhälsomyndigheten att uppmana allmänheten att vaccinera sig.

Exempel på andra regler som tas bort är hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Även kravet på sittande servering på restaurang tas bort.

Följ rådande rekommendationer för att minska spridningen.

Nationella råd och föreskrifter

Läs mer: Detta gäller just nu – Krisinformation.se

 • Kommunens verksamheter öppnar upp lite försiktigt efter den 7 juni.
 • Gym1 öppnar igen den 17 augusti kl 6.00-22.00 alla dagar i veckan. Omklädningsrum och duschar är stängda tillsvidare. Receptionen är öppen måndag till torsdag kl 16.00-18.00.
 • Idrottshallarna i kommunen är stängda för nya bokningar fram till och med den 30 september på grund av att smittspridningen ökar i samhället. (Datum kan komma att ändras beroende på utvecklingen av pandemin)
 • Simhallen är stängd för renovering året ut.

31 maj

Med stor försiktighet öppnar vi upp lite i taget

Från och med den 7 juni gäller följande:

 • Biblioteket öppnar igen och tar emot max 8 besökare samtidigt.
 • Gym1 i Sim- och idrottshallen öppnar för bokade kunder, du bokar din tid genom att skicka e-post till simhallen@tranemo.se och ange önskad träningstid. Du kan boka en timma åt gången. Valbara tider är 06.30 – 19.30 (Gym1 stänger 20.30). Gym1 kommer att vara öppet måndag till torsdag fram till och med vecka 28. Du måste invänta en bekräftelse på din bokning för att den ska vara godkänd. Under denna perioden säljer vi endast enkelbiljetter till Gym1 pris 30 kr. Du betalar med kort eller swish i receptionen vid träningstillfället. Vi håller omklädningsrum och duschar stängda.
  Vi förlänger/öppnar årskort/autogiro först när vi återigen öppnar på ordinarie sätt. Till dess är årskort/autogiro vilande.
 • Idrottshallar har fortfarande endast öppet för föreningar som har verksamhet för ungdomar födda -02 och senare.
 • Simhallen är fortsatt stängd för allmänheten. När skolornas simundervisning för terminen är slut och skolorna tar sommarlov kommer simbassängen att tömmas på vatten. Ett läckage har upptäckts och behöver åtgärdas. I samband med denna renovering förbereder vi också för ny reningsanläggning.
  ”Nya regler och krav kräver att vi ser över vår vattenrening, säger Mikael Skattberg”, verksamhetschef fastighet.
  Arbetet beräknas pågå under hela höstterminen. För er som har köpt årskort i simhallen fortsätter de att stå på paus till dess vi kan öppna simhallen igen.
 • Fritidsgårdarna tar inomhus emot sju besökare samt två ledare. Utomhus får det vara 20 besökare samt 2 ledare.
 • Sommarlovsverksamheten tar inomhus emot sju besökare samt två ledare. Utomhus: 20 besökare samt två ledare.
  Antalet besökare är begränsat med hänsyn till lokalernas storlek och antal personal som finns per aktivitet.

Att hålla avstånd är att visa hänsyn – tillsammans minskar vi smittspridningen

20 maj

Fortsatt växelvis distansundervisning på Tranängskolan 7-9

Tranemo kommun har tagit beslut om att Tranängskolan från och med måndag 24 maj fortsätter den växelvisa distansundervisningen fram till och med fredag 4 juni. Beslutet innebär att eleverna i årskurs 7 och 8 årskursvis undervisas i hemmet genom distansundervisning under en vecka vardera. Eleverna i årskurs 9 undervisas under perioden på heltid i skolan.

Åtgärden genomförs för att begränsa antalet elever i skolan för att öka möjligheterna för dem att hålla avstånd. Detta i syfte att förhindra smittspridning men samtidigt garantera en god undervisning för att ge eleverna goda förutsättningar att nå skolans kunskapskrav.

Matlåda eller lunchersättning
I samband med fjärr-/distansundervisningen på Tranängskolan 7-9 erbjuds eleverna matersättning à 35 kr/dag eller hämtning av matlåda.
Här ansöker du om matlåda eller matersättning.

Samlad covid-information från våra verksamheter

Följ rekommendationer

Tranemo kommun följer de nationella rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten.  Det är viktigt att vi alla, var och en, följer de råd som vi får från myndigheterna. Kommunen har aktiverat en krisstab med anledning av coronaviruset. Staben har täta möten och avstämningar och vi följer aktivt händelseutvecklingen.

Uppdaterad och säkerställd information


Publicerad den 30 september 2021, senast ändrad den 30 september 2021