Frågor och svar – den aktuella flyktingsituationen

Här nedan har vi samlat några vanligt förekommande frågor och svar till dem. Vi kommer att uppdatera sidan löpande med nya frågor och svar.

Banner_fragor_svar

Här nedan har vi samlat några vanligt förekommande frågor och svar till dem. Vi kommer att uppdatera sidan löpande med nya frågor och svar.

Vem ansvarar för flyktingmottagandet i Tranemo kommun?

Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. De har även ansvar att ordna mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva. Kommuner har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

Varför kommer det ensamkommande barn till Sverige?

Större delen av de barn som kommer till Sverige har flytt från länder som är mycket instabila. Barnen söker skydd, säkerhet och möjlighet till ett bättre liv. De ensamkommande barnen är inte en enhetlig grupp, utan har alla varit med om olika upplever och har därför olika behov. En del barn har skilts från sina föräldrar under olika händelser och vet inte var föräldrarna är eller om de lever. En del barn har levt länge på flykt. Många barn har bevittnat krig, våld och övergrepp av olika slag, och flera barn har själva varit utsatta för våld och övergrepp. Många barn har inte själva tagit beslutet att fly. Istället har ofta en förälder eller annan släkting beslutat att barnet ska fly från en mycket svår levnadssituation. Gemensamt för alla barnen och ungdomarna är att de befinner sig i en utsatt situation, och att de därför behöver tas emot väl när de kommer till Sverige. Barnen kommer i huvudsak från Syrien, Afghanistan och Irak.

Vad innebär begreppen: ensamkommande, nyanlända, transitflyktingar m.m.?

  • Asylsökande: är en utländsk medborgare som efter att ha tagit sig till Sverige ansöker om skydd mot förföljelse.
  • Transitflyktingar: är de som befinner sig i Sverige på väg till andra länder för att söka asyl.
  • Nyanlända: är allmänt en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
    Enligt skollagen är nyanlända ett vidare begrepp. Omfattar alla elever som bott utomlands de senaste fyra åren oavsett om de är asylsökande eller har uppehålls-tillstånd av andra skäl.
  • Anknytningar: Anknytningar är nyanlända som fått uppehållstillstånd på grund av att make/maka/föräldrar/barn redan finns i Sverige.
  • Ensamkommande barn och ungdomar: Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.
  • Kvotflyktingar: Kvotflyktingar är flyktingar som tagits in via UNHCR och som vanligen kommer från ett flyktingläger någonstans i Världen.
  • ABO: Med ABO menas nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på en kommunplacering.
  • EBO: Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boende på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

För en utförligare begreppslista, se Migrationsverkets hemsida.

Hur mår barnen?

Många lever i oro och osäkerhet efter att ha lämnat sin familj, och är oroliga inför framtiden. De har också varit med om en mycket tuff resa. De allra flesta mår dock efter omständigheterna bra och har en stor kapacitet och drivkraft. Det viktigaste för barnen är att efter ankomsten få ett fungerande vardagsliv med skola, fritidsaktiviteter och kompisar.

Finns det bostäder till alla flyktingar som kommer till Tranemo kommun?

Det är problematiskt i vår kommun precis som i hela Sverige. Det vi däremot märkt i och med flyktingkrisen att flera hyresvärdar och husägare tar kontakt med oss för att bidra.

Kommer alla barnen att stanna i Tranemo kommun?

De ensamkommande barnen kan vara asylsökande eller barn som fått sitt permanenta uppehållstillstånd. Var de sedan väljer att bo när de fyllt arton år, det bestämmer de själva, precis på samma sätt som alla våra ungdomar.

Vad gör Tranemo kommun för att ta hand om barnen?

De ensamkommande barnens bästa ansvarar omsorgssektionen för i första hand. Skolgång ansvarar Lärandesektionen för. Barnen får när de kommer till Tranemo kommun en god man som utses av överförmyndaren.

 

Senaste informationen om asylsökande hittar du på migrationsverkets hemsida.

Asylprocessen

Så här fungerar asylprocessen, från ankomst till bosättning.

Från ankomst till bosättning_migrationsverket

Från ankomst till bosättning_migrationsverket

Klädinsamling

Om du vill lämna kläder har språkcaféet klädförmedling till nyanlända, kontakta Anna Bäckström, diakon för mer information 0325-61 21 66

På migrationsverkets hemsida får du ytterligare svar på dina funderingar och ger uppdaterad statistik om nuläget. Migrationsverkets hemsida.


Publicerad den 28 januari 2016, senast ändrad den 3 april 2017

Kontakt