Boende för ensamkommande barn

Tranemo kommun har ett antal boenden för ensamkommande barn/ungdomar.

Händer i luften

Syftet med verksamheten är att skapa en trygg tillvaro för barnen där alla deras behov tillgodoses samt att rusta dem med de kunskaper och erfarenheter de behöver för att på sikt klara ett självständigt boende och leva under goda förutsättningar i framtiden.


Publicerad den 28 januari 2016, senast ändrad den 31 augusti 2018