Aktuellt

Aktuellt för invandring och integration!

Blad, löv, jordklot, handBlad, löv, jordklot, hand

Älskade barn

Studiecirkel för föräldrar i nytt land startar våren 2019.

Plats: SFI i Tranemo

Tid: 13.30-16.00

Anmälan eller frågor:
Huda Borhan, e-post hudaborhan@hotmail.com eller mobil 073-415 99 80
Anna-Lena Mårtensson, e-post anna-lena.martensson@tranemo.se

Det är kostnadsfritt för dig som deltagare.

 

 

Ny lag som påverkar asylsökande och deras familjer

Sveriges riksdag har antagit en ny lag som begränsar asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och att återförenas med sina familjer. Den nya lagen började gälla den 20 juli 2016, men påverkar även dig som har ansökt om asyl före den 20 juli. Den nya lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år.

Mer information hittar du på migrationsverkets hemsida där du kan läsa om tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad möjlighet till familjeåterförening och ökade krav på försörjning vid familjeåterförening.


Publicerad den 6 september 2016, senast ändrad den 8 januari 2019