Aktuellt

Aktuellt för invandring och integration.!

Aktuellt_IntegrationAktuellt_Integration

Kvinnocafé

Mötesplats för kvinnor med olika bakgrund och kultur. Här lär du känna andras traditioner och vanor. Som att resa utan att du behöver ge dig av hemifrån.

PLATS:  Glasets Hus i Limmared

NÄR:  Tisdag den 24 april, 8 maj, 15 maj, 22 maj, 29 maj, 5 juni och 12 juni.

TID: 13.30 – 16.00

Hälsokommunikation

Ny kurs startar vecka 5 2018.

Från och med mars 2017 erbjuds nyanlända i etableringen en delkurs i hälsokommunikation på 20 timmar. Syftet med hälsokommunikation är egenvård, friskvård och hälsa. Tranemo kommun erbjuder hälsokommunikation för att:

  • Flyktingar/nyanlända är en utsatt grupp
  •  För att öka jämlikheten i hälsan
  • Kunskap ger egenmakt att påverka sin hälsa och därmed sin livssituation

Kursen görs i samverkan med Västra Götalandsregionen och innehåller sex tillfällen:

  • Introduktion/besök på Biblioteket
  • Besök på Simhallen
  • Besöka Folktandvården
  • Besöka Träningslokal
  • Besöka Närhälsan/Apotek
  • Besöka Hagatorpet

Efter åtta veckor sker uppföljning på två timmar.

Ny lag som påverkar asylsökande och deras familjer

Sveriges riksdag har antagit en ny lag som begränsar asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och att återförenas med sina familjer. Den nya lagen började gälla den 20 juli 2016, men påverkar även dig som har ansökt om asyl före den 20 juli. Den nya lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år.

Mer information hittar du på migrationsverkets hemsida där du kan läsa om tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad möjlighet till familjeåterförening och ökade krav på försörjning vid familjeåterförening.


Publicerad den 6 september 2016, senast ändrad den 17 maj 2018

Kontakt