Europa 2020

Då ungefär hundra miljoner människor i EU står utanför arbetsmarknaden, flera miljoner européer är fattiga, vi i EU föder för få barn och välutbildade kvinnor tvingas välja mellan jobb och familj står EU inför en rad utmaningar.

Dessa förstärks av den finansiella krisen i Europa. EU´s nya tillväxt och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få Europas ekonomi på rätt köl igen och skapa fler jobb och större tillväxt.

Läs mer om Europa 2020 här.


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 19 januari 2016