Länksamling

Här finner du en samling av länkar för information om EU och olika EU-program.

Nu är programperioden för 2014-2020 här och EU arbetar för fullt för färdigställandet av programmål mm. När mer information kommer, kan du finna den här.

Under tiden finns nedan en guide som hjälper dig att hitta till den myndighet som förvaltar det EU-program som du är intresserad av.

Många program överlappar varandra. Har du en idé som passar in på flera områden eller inget av dessa är du alltid välkommen att kontakta kommunens EU-projektsamordnare så hjälper hon dig att hitta rätt.

Energi Energimyndigheten
Forskning Vinnova
Kultur Kulturrådet
Landsbygdsutveckling Jordbruksverket,
Länsstyrelsen och
Leader Sjuhärad
Miljö Naturvårdsverket
Näringsliv Tillväxtverket och Vinnova
Regional konkurrenskraft och
sysselsättning
Tillväxtverket
Sysselsättning och socialpolitik ESF-Rådet
Ungdom och demokratifrågor Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällsfrågor
Utbildning från förskola till
Vuxenutbildning
Universitets och högskolerådet

Detta är endast ett urval av de omkring 200 EU-program och fonder som finns.

Mer information

För allmän information om EU kontakta EU-upplysningen
Tfn: 020- 250 000

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 29 juni 2017