IBRAVE

Samverkande länder i projektet är;

CEUTÍ TOWN COUNCIL (SPAIN)
TRANEMO KOMMUN (SWEDEN)
LEMVIG KOMMUNE (DENMARK)
VZW MIDWEST DEVELOPMENT (BELGIUM)
COLEGIUL ECONOMIC BUZAU (ROMANIA)
EKONOMSKA SKOLA BRACA RADIC (CROATIA)
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (SPAIN)
EXESIOS BDD (UNITED KINGDOM)

Ek4NiesHIutsqE39L7VfMEV8pqqyDpLk0pzGsc4w

Projektet är 2-årigt. Syftet är att skapa fler attraktiva lokala områden för invånare och turister. Genom att utveckla gränsöverskridande samarbeten, undersöka befintliga varumärkesmetoder och att identifiera de mest effektiva metoderna för att stärka kopplingen mellan lokala små/medelstora aktörer och kommunen, ska vi lyfta områden och få turister att vilja komma och invånare att stanna.

Den stora problematiken som är gemensam för de olika samarbetsparterna är att befolkningen minskar, det är brist på gemensam och övergripande marknadsföring. I projektet vill vi hitta metoder för att involvera små och medelstora näringsidkare och få till ett bra samarbete med kommunen. Identifiera vår lokala attraktionskraft och ta vara på ny teknik som kan användas i marknadsföring.


Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 9 februari 2017