Jämställdhet

I projekt Den nya administratören startar till vårvintern temat jämställdhet och våra utbildare/föreläsare presenteras här nedan.

Kristina Gow har arbetat med mångfald och jämställdhet alltsedan hon startade företaget Visdom Utbildning 1999. inriktningen är att arbeta med attityder, fördomar och värderingar men också diskriminering och trakasserier. Under senare år har huvudvikts även varit jämställdhetsintegrering. Under 2009 genomförde hon tillsammans med Marcus Hermansson ett omfattande projekt om jämställdhet för fem kommuner i Sjuhäradsbygden, där Tranemo kommun var en av de medverkande kommunerna.

Marcus Hermansson är strategi- och implementeringskonsult i egna företaget Business Performance med fokus på kundservice och kundomhändertagande. Sedan 2009 har han tillsammans med Kristina utvecklat olika koncept som rör jämställdhetsintegrering. De har tillsammans genomfört många utbildningar såväl hos olika kommuner som stora företag.

FÖRELÄSNINGARNA

Har fått positiv feedback på dessa föreläsningar. Krisitna och Marcus har gjort ett bra jobb.

WORKSHOP

Dessa tar upp bl.a. härskarteknikerna, sexuella trakasserier. Vi testar lite olika övningar slag. Tex. 4-hörn och diskussionsdebatt. Det utlovas skratt och allvar i en bra blandning.


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 19 januari 2016