Ambassadörer

Ambassadörerna i projektet är en grupp personer från både Orust och Tranemo, som skall få en spetskompetens på både ärendehanteringssystemet LEX i kommunen och även på områdena tillgänglighet, jämställdhet, kommunal förvaltning, IKT och E-tjänster.

vrOLySJA-cJ9RiLL8Gkp

Ambassadörerna kommer att vara de som kan hjälpa till med att visa ärendehanteringssystemet och utbilda nyanställda samt vara behjälpliga med att ta reda på befintlig kompetens och utbildningsbehov hos anställda samt vara en positiv förebild för övriga deltagare i projektet.

I dagsläget arbetar de med processer i kommunen och utarbetar ett kompetensverktyg som vi förhoppningsvis ska kunna använda i medarbetarsamtal och som i förlängningen kan användas i lönesamtalet.

Ambassadörerna arbetar även transnationellt och har ett samarbete med Finland och Närpes stad. Både ambassadörer från Orust och Tranemo kommuner, kommer att i september få åka till Närpes stad och utbyta erfarenheter samt ”jobbskugga” med anställda som har likvärdiga arbetsuppgifter. Resterande ambassadörer åker till våren.


Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 18 januari 2016