Den Nya Administratören

Den nya administratören – DNA

x5VrjqasZxIbmoL9AF8Q

Det är ett ESF-finansierat projekt med en budget på ca 3 7 miljoner kr. Projektet har ett samarbete med Orust kommun där deltagarantalet är på ca 150 stycken i Tranemo och ca 200 på Orust kommun. Projektet påbörjades 2011-09-19 och håller på till 2013-09

Projektägare: Tranemo kommun

hzvLTBPj9b2iZsUQifLL
Anne Andersson
Projektledare
Tranemo kommun
R-nthiMb2XYVQKMAPHUN
Marie Börjesson
Projektledare
Orust kommun

Mål för projektet

  • Deltagande ska känna sig trygga med dagens utveckling gällande tekniska och administrativa verktyg.
  • Erhålla validering på kompetens de förvärvar i projektet
  • Utbilda ”ambassadörer” som har en spetskompetens på administrativa verktyg, förvaltningskunskap tillgänglighet och jämställdhet. De ska också genom informellt lärande ge deltagande kvinnor och män alla delar de behöver för att ta tillvara både nuvarande och framtida kompetens.
  • Öka kompetensen om bemötande, tillgänglighet och jämställdhet
  • Öka kunskapen i bemötande av kommuninvånarna
  • Öka kostnadseffektiviteten i kommunerna

Övergripande syfte:

Att genom projektet ge deltagande kvinnor och män ökad självkänsla och bättre förutsättningar för ett fortsatt bra arbetsliv.

Syfte

  • Stärka deltagande kvinnor och mäns roller på arbetsmarknaden och trygga för en bra utveckling genom validering som säkrar dokumentation för t.ex. löneförhandlingar och framtida anställningar
  • skapa en mer positiv bild av tekniken i då det i dag finns en olust att använda kommunernas IKT-baserade (Information- och kommunikationsteknologi) verktyg.
  • Att förverkliga kommunernas politiska huvudmål att göra kommunerna mer tillgängliga för kommunens invånare.
  • Att skapa en god arbetsmiljö genom att ge dem utbildning i bemötande, tillgänglighet och jämställdhet.

Transnationellt samarbete

Projektet har startat ett samarbete med en kommun i Finland, Närpes stad. I samarbetet kommer ambassadörerna i kommunerna att åka i två omgångar. Där ska det utbyta erfarenheter och ”jobbskugga” med likvärdigt anställda i Närpes stad.

Kontakt

Anne Andersson
Projektledare
Telefon: 0325-57 60 24
E-post

Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 18 mars 2016