Internationellt

I EUs strukturfonder och sektorsprogram finns miljoner euro att ta del av för spännande utvecklingsprojekt. Förutom att EU-medel ger möjligheter att göra det där lilla extra så är det också en fantastisk möjlighet att komma i kontakt med verksamheter och människor ute i Europa och lära av varandra genom bland annat erfarenhetsutbyten och möten.

 


Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 9 februari 2017