Sociala Stödteamet

MIO – Det finns en liten dörr…

Stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har föräldrar med psykisk ohälsa eller med föräldrar som har missbruksproblem. Stödgruppsverksamheten riktar sig också till barn som behöver stöd vid föräldrars skilsmässa samt andra liknande situationer.

Varför stödgrupper?

Många barn och ungdomar har en eller två föräldrar eller någon annan i familjen, som har någon form av psykisk ohälsa eller som dricker för mycket. Många barn växer även upp med andra problem i familjen. Barnen och ungdomarna känner sig ofta ensamma och tycker det är svårt att prata om sin situation.

Hur går det till?

Vi träffas ett antal ggr under en termin. Gruppen består av c:a 5 barn eller ungdomar och leds av två utbildade stödsgruppsledare. Att delta i en stödgrupp är kostnadsfritt. Det kommer att finnas skjuts så oavsett var barnet/ungdomen bor i kommunen kan man vara med.

Stödledarna har tystnadsplikt och vi har en regel om att det som sägs i gruppen stannar där.

Stödgruppens mål är att barnen och ungdomarna ska:

  • Få träffa andra i samma situation
  • Känna att han/hon inte är ensam
  • Ha någon att dela sina upplevelser med
  • Lära sig att sätta ord på sina känslor
  • Höra och förstå att just han/hon är en viktig och värdefull person
  • Förstå att det inte är deras fel
  • Få mer kunskap om psykisk ohälsa och missbruk

Har du frågor eller vet du någon som skulle vilja delta i en grupp, kontakta då Mio.

Välkommen att e-posta eller skicka ett sms, så hör vi av oss.
mio@tranemo.se
0766-430 724

Samverkansparter:

Kontakt

Mio
Mio stödledare
Telefon: 0766-430 724
E-post 

Övrig info om stöd till barn och ungdom


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 8 maj 2018