Föräldrastöd – vad är det?

Föräldrastöd beskrivs enligt följande: ”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk”. Vi i Tranemo kommun anser att föräldrastöd även innebär att det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som föräldrar kan välja mellan.

Three kids having fun reading a book laying on the floor

Att vara förälder i det samhälle vi lever i idag är inte alltid lätt. Vi kan se att idag bor många föräldrar långt ifrån sitt ”ursprungliga” nätverk av släkt och vänner, en del till och med i ett annat land. Andra är eller blir ensamföräldrar. Oavsett vilket så behöver alla vi föräldrar stöd och hjälp av varandra, dels för att utbyta erfarenheter, dels för att förstå olika kulturer men också för skapa nätverk där det finns medmänniskor som kan hjälpa till vid behov.

Att vara förälder innebär att möta nya utmaningar och ställas inför helt obekanta situationer. Vi har spädbarnet som inte sover på nätterna, 3-åringens utvecklingsstadier som vi i många fall kallar trots, 11-åringen som mognar tidigare än sina klasskamrater och tonåringens vädjan om att vi som föräldrar ska köpa ut alkohol.

  • Hur gör jag i denna situation?
  • Vad kan vara bäst för mitt barn, mig och min familj?
  • Är jag den enda med detta problemet?
  • Vad är viktigt att tänka på för att hantera just detta på bästa sätt?

Frågorna är och kommer att bli många och är inte alltid lätta att besvara.

Det finns alltså många tillfällen under våra barns uppväxt där hjälp och stöd kan behövas. Ibland kan det vara tillräckligt att söka på internet eller diskutera med andra småbarnsföräldrar eller att rådfråga släktingar. Ibland kan BVC eller barnläkaren behöva kontaktas. Andra frågor kan diskuteras i en föräldragrupp eller på öppna förskolan. Eftersom frågorna är av så olika slag behöver det finnas ett utbud av olika slag. Vi vill ge dig som förälder ett brett utbud och tar gärna emot idéer.

 


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 8 maj 2018