Aktuellt

JUST NU I FOKUS I FOLKHÄLSAN:

Glada pensionärer Visenjobba hos ossBack View Of Young Family Running Along Winter BeachDansare

Trygghetsdag 10 september – enkät

Trygghetsundersökning/Medborgardialog maj-juni 2019 

I samverkan med polisen genomförde TSK, Trygg och Säker kommun en trygghetsundersökning i Tranemo kommun. Undersökningen genomfördes elektroniskt via Tranemo kommuns hemsida under maj-juni 2019. 272 personer i åldrarna 13 – 75+ deltog.

Enkäten är en del i polisens medborgarlöfte 2019 med fokus på trygghet. Resultaten i enkäten är även värdefulla som underlag för Tranemo kommun och Trygg och Säker kommuns fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Över 80 % av de deltagande upplevde sig trygga eller mycket trygga i kommunen. Samverkan mellan kommun och polis upplevdes positivt. För ytterligare ökad trygghet i Tranemo kommun önskar deltagarna ökad synlighet från polis, men framförallt ökad vuxennärvaro och förekomst av goda förebilder för en trygg och meningsfull tillvaro för våra unga.

 

För mer info kontakta karin.eliasson@tranemo.se, 0733059848

 

 

Kontakt