Aktuellt

JUST NU I FOKUS I FOLKHÄLSAN:

Glada pensionärer Visenjobba hos ossBack View Of Young Family Running Along Winter BeachDansare

Trygghetsundersökning/Medborgardialog september 2019

Under en förmiddag fick 7-or träffa aktörer såsom Trygg och Säker kommun, kommunpolis, Räddningsstjänsten, folkhälsan, fritid och fältare. Förmiddagen gick under namnet Trygghetsdag. Eleverna fick även fylla i en enkät kring trygghet framtagen av polisen. Resultatet kommer att tas tillvara som underlag i Tranemo kommuns trygghetsfrämjande arbete.

 Övergripande frågor:

Är du orolig för att du själv eller någon i din närhet ska utsättas för brott i kommunen?

88,2 % upplever sig EJ oroliga – detta för att de känner sig trygga i sig själva, upplever kommunen som trygg eller att de inte rör sig på platser/i sammanhang där brott skulle kunna ske.
14 % upplever någon oro – för sig själv, syskon eller förälder. I fråga om brott så är de mest oroliga att utsättas för misshandel/överfall eller stöld/inbrott.

 Finns det platser i kommunen som du upplever som otrygga?

12 % svarar ja och platser som nämns i fritexten återkommer Tranemo, Limmared, Solgård och vid Ica. Otryggheten upplevs vid kvälls/nattetid.

Vad tycker du att polisen kan göra mer för att öka tryggheten i kommunen

Majoriteten av eleverna tycker polisen kan cirkulera mer runt i kommunen, prata med folk patrullera på gatorna – i övrigt känner sig eleverna trygga i kommunen.
Citat ”Göra som de börjar med nu! Att gå runt, snacka med ungdomar och lära känna dem”

 Vad tycker du att kommunen kan göra mer för att öka tryggheten i kommunen?

De flesta tycker kommunen gör ett bra jobb. I övrigt önskas kompisdagar, mer liv och rörelse i centrum och att kommunens verksamheter har en dialog med elever.

 Vad kan vi alla göra för att öka tryggheten för varandra?

Flest röster fick: Våga fråga, säga ifrån och reagera, ha koll på vad barn/unga gör på internet, vara goda förebilder

 Känner du till att det finns ett medborgarlöfte i kommunen?

Ungefär hälften känner inte till att det finns och de som känner till det vet ej vad det handlar om.

Trygghetsundersökning/Medborgardialog maj-juni 2019 

I samverkan med polisen genomförde TSK, Trygg och Säker kommun en trygghetsundersökning i Tranemo kommun. Undersökningen genomfördes elektroniskt via Tranemo kommuns hemsida under maj-juni 2019. 272 personer i åldrarna 13 – 75+ deltog.

Enkäten är en del i polisens medborgarlöfte 2019 med fokus på trygghet. Resultaten i enkäten är även värdefulla som underlag för Tranemo kommun och Trygg och Säker kommuns fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Över 80 % av de deltagande upplevde sig trygga eller mycket trygga i kommunen. Samverkan mellan kommun och polis upplevdes positivt. För ytterligare ökad trygghet i Tranemo kommun önskar deltagarna ökad synlighet från polis, men framförallt ökad vuxennärvaro och förekomst av goda förebilder för en trygg och meningsfull tillvaro för våra unga.

 

För mer info kontakta karin.eliasson@tranemo.se, 0733059848

 

 

Kontakt