Aktuellt

JUST NU I FOKUS I FOLKHÄLSAN:

Glada pensionärer Visenjobba hos ossBack View Of Young Family Running Along Winter BeachDansare

April 2019

Köp inte ut alkohol till minderåriga inför Valborg

Nästan nio av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborg. Men endast 14 procent av föräldrarna i Västra Götaland tror att just deras tonåring kommer att dricka.

Siffrorna kommer från en undersökning* som IQ, fristående dotterbolag till Systembolaget, genomfört bland föräldrar till barn i åldrarna 13–17 år. Jämfört med samma undersökning i fjol är det fler föräldrar som tror att deras barn kommer att dricka alkohol. Här är Tonårsparlören tillsammans med Tänk Om viktiga verktyg för att nå tonårsföräldrar säger Lennart Rådenmark, länssamordnare i Västra Götaland.

– I Västra Götaland deltar 44 av länets 49 kommuner tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och idéburna organisationer i ett gemensamt arbete mot langning av alkohol till ungdomar. En viktig del är att stärka föräldrar att vara restriktiva och prata med sina ungdomar om alkohol. Här är Tonårsparlören ett viktigt verktyg säger Lennart Rådenmark, länssamordnare i Västra Götaland.

– Alla tonåringar dricker inte alkohol i samband med Valborg men många kommer att göra det. Att ens tonåring kan komma i kontakt med alkohol är något man som förälder måste vara förberedd på och medveten om. Att prata med sina barn om alkohol inför Valborg är att visa att man bryr sig och minskar samtidigt risken för att de råkar illa ut på grund av alkohol, säger Karin Hagman, vd på IQ.
Inför Valborg skickar IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Västra Götaland vars barn fyller 14 år under 2019. Årets version finns att läsa på www.tonårsparlören.se. Där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.
Kontaktpersoner i kommunerna för insatser mot langning (PDF bifogas).
*Undersökningen genomfördes av Norstat bland 3 335 tonårsföräldrar med barn mellan 13–17 år mellan 27 mars – 15 april 2019 via en slumpvis rekryterad webbpanel. I Västra Götaland deltog 482 föräldrar.

Mars 2019

Ännu ett år i folkhälsans tecken.

Föräldraträffar

I Tranemo kommun är vi igång med Föräldrastöd ABC – Alla Barn i Centrum 

Vill du veta mer om ABC eller anmäla dig till en grupp?
Kontakta:
Gruppledare/kontaktperson, stina.svensson@tranemo.se
Gruppledare, nina.keuneke@tranemo.se
Kontaktperson, karin.eliasson@tranemo.se

Älskade Barn (föräldraträffar för nya föräldrar i Sverige)

För mer info kontakta karin.eliasson@tranemo.se, 0733059848

SUNDARE LIV fortsätter

ABF Sjuhärad och Tranemo Kommun vill ge möjlighet till alla över 55 år, att fördjupa sig i kunskaper kring äldres hälsa och välmående. Såsom social gemenskap, fysisk aktivitet och goda matvanor. Studiematerialet i denna cirkel är bl a Sundkurs som har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. I Sundkurs presenteras forskning och vardagliga råd på ett sätt som motiverar människor till en hälsosammare livsstil.

Deltagarna kommer att få inbjudan genom många olika kanaler såsom, anslag, personliga inbjudningar, PRO och SPF, bokbuss och hemtjänst m fl. Inbjudna blir boende i kommunen som fyllt 55 år och bor i sina hem. Cirkeln kommer förläggas på lokala mötesplatser runt om i kommunen då vi vet att det är viktigt för deltagarna att ha en möjlighet att närvara. Möjligheten att få hjälp med transport till och från träffarna diskuteras. Projektet bekostas av Tranemo kommun och ABF.

Vill du starta en grupp eller veta mer:

Kontakta Anna Gustafsson, ABF – 0325-12350
mail: anna.gustafsson@abf.se

Du kan också kontakta karin.eliasson@tranemo.se, 0733059848 när det gäller allt som handlar om folkhälsa.

 

Kontakt