Aktuellt

JUST NU I FOKUS I FOLKHÄLSAN:

Glada pensionärer Visenjobba hos ossBack View Of Young Family Running Along Winter BeachDansare

Mars 2019

Ännu ett år i folkhälsans tecken.

Föräldraträffar

I Tranemo kommun är vi igång med Föräldrastöd ABC – Alla Barn i Centrum 

Vill du veta mer om ABC eller anmäla dig till en grupp?
Kontakta:
Gruppledare/kontaktperson, stina.svensson@tranemo.se
Gruppledare, nina.keuneke@tranemo.se
Kontaktperson, karin.eliasson@tranemo.se

Älskade Barn (föräldraträffar för nya föräldrar i Sverige)

För mer info kontakta karin.eliasson@tranemo.se, 0733059848

SUNDARE LIV fortsätter

ABF Sjuhärad och Tranemo Kommun vill ge möjlighet till alla över 55 år, att fördjupa sig i kunskaper kring äldres hälsa och välmående. Såsom social gemenskap, fysisk aktivitet och goda matvanor. Studiematerialet i denna cirkel är bl a Sundkurs som har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. I Sundkurs presenteras forskning och vardagliga råd på ett sätt som motiverar människor till en hälsosammare livsstil.

Deltagarna kommer att få inbjudan genom många olika kanaler såsom, anslag, personliga inbjudningar, PRO och SPF, bokbuss och hemtjänst m fl. Inbjudna blir boende i kommunen som fyllt 55 år och bor i sina hem. Cirkeln kommer förläggas på lokala mötesplatser runt om i kommunen då vi vet att det är viktigt för deltagarna att ha en möjlighet att närvara. Möjligheten att få hjälp med transport till och från träffarna diskuteras. Projektet bekostas av Tranemo kommun och ABF.

Vill du starta en grupp eller veta mer:

Kontakta Anna Gustafsson, ABF – 0325-12350
mail: anna.gustafsson@abf.se

Du kan också kontakta karin.eliasson@tranemo.se, 0733059848 när det gäller allt som handlar om folkhälsa.

 

Kontakt