Aktuellt Folkhälsa

Februari 2023

Vill du lära dig enkla knep som ger dig ett hälsosamt liv? I februari återupptas studiecirkeln ”Sundare Liv” i samverkan med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkeln riktas till daglediga 55+. Studiecirkeln på 8 träffar är kostnadsfri och börjar tisdagen den 21 februari klockan 10.00 i ABF:s lokal, Storgatan 17 Tranemo centralort. Under studiecirkeln tas ämnen som livsstilens betydelse, fysisk aktivitet, mat och tobak/alkohol upp.

Anmäl dig senast torsdag 9 februari :
robert.hernwall@abf.se 070-384 40 48
torsten.stanko@sv.se 0325-104 14

Januari 2023

Under november månad 2022 genomförde Tranemo kommun tillsammans med Polisen en digital trygghetsundersökning. Undersökningen fick totalt 223 svar. De flesta som svarade var mellan 31–55 år och 65 år eller äldre.

23,3% har svarat att de känner sig mycket trygga, 54,3 % att det känner sig trygga, 19,7 % att de känner sig otrygga och 2,7 % mycket otrygga. Många har kommenterat att det är främst i centralorten och under kvällstid de känner sig otrygga.

Otryggheten hör oftast ihop med att det är för dålig belysning men andra orsaker är att det är ”skumt folk” och gäng som ”drar omkring”. Flera svar handlar om att det är otryggt på de mindre orterna och då främst i Limmared där drogförsäljning sticker ut.

De svarande uppger att de tre viktigaste områdena kommunen kan arbeta mer med för att öka tryggheten är minskat drogbruk, meningsfull fritid för unga och den fysiska miljön (till exempel belysning). De fyra främsta problemområdena som Polisen bör prioritera enligt invånarna är narkotikabrottslighet, ökad närvaro på otrygga platser, ungdomsbrottslighet och livsstilskriminella brott.

Ta del av hela rapporten här: Trygghet i Tranemo kommun 2022

Oktober 2022- Februari 2023

Ersättning för köp av broddar
Ansökan om ersättning för köp av broddar sker via en e-tjänst som du når via Tranemo kommuns hemsida.
Tjänsten ligger öppen mellan 23 oktober 2022 till och med 28 februari 2023. Utbetalning sker i två omgångar, innan jul och efter ansökningsperioden är slut. Du själv eller en närstående till dig kan söka via tjänsten.

Ansök här: Ansökan för ersättning vid broddinköp


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 25 januari 2023

Kontakt