Kommunfakta 2014

kommunfakta
Uppgifterna kommer från SCB:s Kommunfakta 2014. Det innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

pil  Kommunfakta som pdf-fil (100 kb)
Observera att filen kan läsas med Adobe Reader
vilket kostnadsfritt kan hämtas från Adobes webbplats

 

definitioner-bild
huvuds
bildsidor
pil Befolkning
pil Politik, Bostäder, Utbildning, Arbetsliv
pil Arbetsliv, Social omsorg
pil Yrkesstatistik
pil Arbetstillfällen
pil Social omsorg, Inkomster, Kommunal ekonomi

 

kalla_scb

Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 18 januari 2016