Samhällsutveckling

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Exempeldiagram

M-tt_31_F-rv-rvsarbetande_20-64_-r_-

M-tt_32_Inv-nare_med_ekonomiskt_bist-nd_-

M-tt_33_Nya_f-retag_per_1000_inv-nare

M-tt_34_N-jd-Kund-Index_f-retagsklimat

M-tt_35_Sjukpenningtal

M-tt_36_-tervunnet_avfall_-

M-tt_37_Milj-bilar

M-tt_38_Ekologisk_mat_-

M-tt_39_SCB_regionindex_-


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 21 januari 2016