Öppna data

Tillgänglig statistik för dig som är nyfiken!

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för alla. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Brukarenkäter, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar och kvalitet inom till exempel äldreomsorg.

Välj Tranemo eller annan valfri kommun för att se statistik från de områden som intresserar dig.

 


Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 26 april 2019