Kommunkompassen

Vad är Kommunkompassen?

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2002 erbjudit svenska kommuner att utvärderas enligt Kommunkompassen.

Detta verktyg för förbättringsarbete har sin bakgrund i ett internationellt forskningsprojekt och har anpassats till nordiska förhållanden i samarbete med Åbo akademi, Oslo universitet och Kommunernas centralförbund i Norge. Sveriges Kommuner och Landsting har anpassat det ytterligare till svenska kommuners förhållanden.

Kommunkompassen är anpassat till kommunal verksamhet genom att verktyget utgår från ett medborgar- och brukarperspektiv. Kommunkompassen utvärderar inte kommunens faktiska resultat utan analyserar och beskriver i stället vad och hur hela kommunen gör för att:

  • Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • Utveckla styr- och uppföljningssystem
  • Utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet,
  • Skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
  • Skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen.

Läs den omfattande rapport som förbundet Sveriges kommuner och landsting skrivit om Tranemo kommuns resultat i Kommunkompassen 2015 (se länken till höger).


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 25 maj 2016