Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs av Sverige Kommuner och Landsting, SKL, och för närvarande deltar 240 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling

Tillgänglighet

MåttUtveckling jämfört 2016Jämfört med riketTranemo 2016Tranemo 2017Riket 2017
Andel medborgare som får svar på e-post inom två dagar (%)1009586
Andel medborgare som får direkt svar på en fråga via telefon (%)504652
Andel medborgare som upplever ett gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen (%)727481
Öppettider på huvudbibliotek, simhall och återvinningsstation utöver 8-17 på vardagar (tim)394362
Andel barn som får plats i förskola på önskat placeringsdatum (%)788360
Väntetid för de som inte får plats för sitt barn i förskolan på önskat datum (dagar)535830
Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till vård- och omsorgsboende (medel dagar)8911357

Trygghet

MåttUtveckling jämfört 2016Jämfört med riketTranemo 2016Tranemo 2017Riket 2017
Personalkontinuitet inom hemtjänst (antal personer under 14 dagar)141115
Antal barn per personal i kommunens förskolor (st)5,255,1

Information och delaktighet

MåttUtveckling jämfört 2016Jämfört med riketTranemo 2016Tranemo 2017Riket 2017
Webbinformation till medborgarna (% av maxpoäng)737579

Effektivitet

MåttUtveckling jämfört 2016Jämfört med riketTranemo 2016Tranemo 2017Riket 2017
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet (%)81,178,482,5
Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (%)75,981,870,9
Kvalitet inom särskilt boende (% av maxpoäng)496769
Andel brukare som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (%)858482
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst (% av maxpoäng)526464
Andel personer som är nöjda med sin hemtjänst (%)908889
Kvalitet inom LSS grupp- och serviceboende (% av maxpoäng)607681

Samhällsutveckling

MåttUtveckling jämfört 2016Jämfört med riketTranemo 2016Tranemo 2017Riket 2017
Återvunnet material av hushållsavfall (%)414139
Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%)48,245,547,1
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%)343629

Publicerad den 30 maj 2018, senast ändrad den 31 maj 2018