Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs av Sverige Kommuner och Landsting, SKL, och för närvarande deltar 240 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Kostnadseffektivitet
  • Samhällsutveckling

Tillgänglighet

MåttUtveckling jämfört 2015Jämfört med riketTranemo 2015Tranemo 2016Riket 2016
Andel medborgare som får svar på e-post inom två dagar (%)9610086
Andel som medborgare som får direkt svar via telefon (%)525052
Andel medborgare som upplever ett gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen (%)Ej jämförbart7278
Öppetidet på huvudbibliotek, simhall, återvinningsstation utöver 8-17 på vardagar (tim)393952
Andel barn som får plats i förskola på önskat placeringsdatum (%)577863
Väntetid för de som inte får plats för sitt barn i förskolan på önskat datum (dagar)515328
Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till vård - och omsorgsboende (medeldagar)598957

Trygghet

MåttUtveckling jämfört med 2015Jämfört med riketTranemo 2015Tranemo 2016Riket 2016
Personalkontinuitet inom hemtjänst (antal personer under 14 dagar)131415
Antal barn per personal i kommunens förskolor (st)5,85,55,3

Information & delaktighet

MåttUtveckling jämfört 2015Jämfört med riketTranemo 2015Tranemo 2016Riket 2016
Webbinformation till medborgarna (% av maxpoäng)Ej jämförbart7376

Effektivitet

MåttUtveckling jämfört 2015Jämfört med riketTranemo 2015Tranemo 2016Riket 2016
Andel elever i åk 6 som får lägst betyget E i alla ämnen (%)Ej jämförbart7178
Andel elever i åk 3 som får godkänt betyg i samtliga nationella prov (%)697871
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet (%)82,681,186,4
Andel elever i åk 8 som är nöjda med skolan och undervisningen (%)818275
Andel elever i åk 5 som är nöjda med skolan och undervisningen (%)948987
Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4år (%)84,975,971,4
Kvalitet inom särskilt boende (% av maxpoäng)494968
Andel personer som är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (%)888583
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst (%av maxpoäng)455266
Andel personer som är nöjda med sin hemtjänst (%)889091
Kvalitet inom LSS grupp- och serviceboende (% av maxpoäng)726080

Samhällsutveckling

MåttUtveckling jämfört 2015Jämfört med riketTranemo 2015Tranemo 2016Riket 2016
Återvunnet material av hushållsavfall (%)404139
Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%)4548,233,3
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%)313426

Publicerad den 21 juni 2017, senast ändrad den 21 juni 2017