Effektivitet

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Exempeldiagram

M-tt_16_kronor_per_barn_f-rskola

M-tt_17_a_Nationella_prov_-k_6_-

M-tt_17b_Nationella_prov_-k_3_-

M-tt_18_elever_beh-riga_till_gymnasiet_-

M-tt_19_Elevenk-t_-k_8_-

M-tt_20_kronor_per_betygspo-ng_grundskola

M-tt_21_Elever_som_fullf-ljer_gymnaiset_inom_4_-r_

M-tt_22_Kronor_per_elev_som_ej_fullf-ljer_gymnasie

M-tt_23_Serviceutbud_-ldreboende-_-_av_max

M-tt_24_Kostnad_kronor_per_brukare_-ldreboende

M-tt_25_N-jda_med_sitt_-ldreboende

M-tt_26_Serviceutbud_hemtj-nst-_-_av_max

M-tt_27_Kostnad_kronor_per_hemtj-nsttagare

M-tt_28_N-jda_hemtj-nsttagare_-

M-tt_29_Seviceutbud_LSS-_-_av_max

M-tt_30_Ej_-teraktualiserade_ungdomar-_-


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 21 januari 2016