Budget

Kommunens budget är ett viktigt styrinstrument. Budgeten anger de ramar och riktlinjer som skall gälla för kommunens verksamheter.

Att driva Tranemo kommun kostar cirka 700 miljoner kronor om året. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle. Största delen av pengarna kommer från den skatt som Tranemoborna betalar.

 


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 8 december 2017