Hitta jobb

Arbetsmarknaden i Tranemo kommun är god. Arbetslösheten har under många år varit bland den lägsta i landet, mycket tack vare alla starka industriföretag. Hos företagen finns många kvalificerade jobb.

Tranemo kommun annonserar ut sina lediga jobb här på hemsidan, se under rubriken Lediga tjänster, och på kommunens officiella Facebook-sida, Tranemo framtid. På arbetsförmedlingens hemsida hittar du lediga jobb hos andra arbetsgivare inom Tranemo kommun och jobb att pendla till i andra kommuner. Sök i Platsbanken>>

Några av våra framgångsrika företag är Nexans IKO Sweden AB, Ardagh Group, Svedbergs i Dalstorp AB och Sparbanken Tranemo. Här presenterar de sig själva kort. Du kan läsa mer på respektive företags egen hemsida, länkar finns i spalten till höger.

En global kabelexpert nära dig

Nexans kablar finns i alla människors liv – i infrastruktur, byggnader och industriella produkter, från vindkraftverk till fartyg, i flygplan och tåg. De banar vägen för problemfri funktion, hög säkerhet och hållbar verksamhet. Du tänker bara inte på det – eftersom de inte syns.

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation.

Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

Fibertillverkning på Nexans fabrik i Grimsås

Fibertillverkning på Nexans fabrik i Grimsås

Nexans IKO Sweden i Grimsås, med ca 500 anställda, är Nexans svenska huvudbolag och en viktig produktionsresurs för Nexans inom både kraft- och telekabelområdet, bland annat genom rollen som koordineringscentrum för bandfiberkablar. Grimsås utgör även logistikcentrum för kunder i Norden och Baltikum. Vidare finns där marknadsavdelningar för försäljning i Sverige, Danmark, Finland och Baltikum. Ett mindre dotterbolag finns i Gislaved och kompletterande säljkontor finns i Göteborg, Söderköping, Sundsvall och i Finland.

96% skulle rekommendera en vän att börja hos oss*

Vi söker med jämna mellanrum personer för olika arbetsuppgifter och befattningar. Kolla gärna in vad som är aktuellt på vår webbplats. Vi erbjuder ett arbetsklimat byggt på ett självutvecklande medarbetarskap och ett förändringskompetent ledarskap.

*Resultat från Nexans IKO Swedens medarbetarundersökning 2010

Pigg 50-årig badrumstillverkare i Dalstorp

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under de snart 50 år som Svedbergs har tillverkat produkter till badrummet har sortimentet utvecklats och breddats. Idag marknadsför vi det kompletta badrummet som bland annat innefattar möbler, duschar, badkar, blandare, handdukstorkar, wc, m.m.

Ett badrum från Svedbergs i Dalstorp

Ett badrum från Svedbergs i Dalstorp

Svedbergs är en ledande badrumstillverkare i norden och under 2010 var omsättningen 435 Mkr och antalet anställda 220 varav ca 185 finns i Dalstorp. Svedbergs är sedan 1997 noterat på OMX Nasdaq Stockholm. Bolagets verksamhet styrs från Dalstorp och här finns bland annat kundtjänst, inköp, marknad, ekonomi, it, logistik, produktutveckling, kvalitet och huvuddelen av tillverkningen. Förutom i Dalstorp finns försäljningskontor i Finland och säljare i Norge, Danmark och England. Vi har även egen tillverkning av gjutmarmor i Burseryd, några mil utanför Gislaved.

Ardagh Group, Nordens dominerande tillverkare av glas- och metall förpackningar

Glödheta flaskor från Ardagh i Limmared

Glödheta flaskor från Ardagh i Limmared

Ardagh Group är en ledande leverantör av förpackningar i glas och metall. Ardagh Group har idag ca 13 800 anställda fördelat på 87 fabriker i 24 länder globalt. Totalt omsätter koncernen ca 3 miljarder EUR. I Limmared/ Sverige och Holmegaard/ Danmark har Ardagh Group sina två nordiska glasbruk. Vi har tillsammans 800 anställda och omsätter 1,4 miljarder SEK. Tillsammans levererar vi huvuddelen av alla glasförpackningar för den Nordiska marknaden. Våra kunder fyller glasförpackningarna med t ex livsmedel, vodka, öl, läsk och vin.

I Limmared har glasbruket funnits sedan 1740. Det är Sveriges äldsta glasbruk där vi har haft en intressant utveckling som fortsatt går starkt framåt. Vi är välinvesterade, lönsamma och har en process som är välanpassad för våra kunders behov. Hos oss finns ett stort utbud av olika befattningar och utmaningar där man kan arbeta både lokalt, regionalt och internationellt. Det finns goda utvecklingsmöjligheter vilket gör att många av våra anställda stannar länge hos oss.

Vi ser gärna att våra framtida medarbetare bidrar med kompetens och erfarenheter inom framförallt tekniska yrken.

Sparbanken Tranemo

Sparbanken Tranemo är en fristående och självständig bank med lokal förankring. Det högsta beslutande organet i en sparbank är 24 st huvudmän som till hälften utses av Tranemo kommun. Dessa huvudmän utser i sin tur bankens styrelse. Såväl huvudmän som styrelseledamöter är människor som lever och verkar i vår bygd och känner för vår bygd och vill bankens och kommunens bästa.

Sparbanken är inget aktiebolag och har inga ägare som ställer krav på utdelning. De årliga överskotten stannar därför kvar i banken i syfte att bland annat trygga insättarnas pengar och utveckla sparbanken. Vi har som huvuduppgift, och har haft i 100 år, att utveckla våra kunders ekonomier. men sparbanken har också en sådan unik ställning i Tranemo kommun att man har ett stort intresse av att vara med och se till att Tranemo kommun är och förblir en attraktiv bygd att leva och verka i. Vi är en bank som erbjuder Dig som kund allt som kan förknippas med bank. Andra banker tar bara hand om valda delar av Dina bankaffärer ex Din lön, Dina lån, Din pension. Vi ser till helheten och tar hand om allt.

z4os2Tq86uiqBTR2dCCc Med hjälp av internet, mobiltelefon, betalkort, telefon m.m. så sköter Du enklast Din vardagsekonomi. Men ibland behöver man någon att prata med om sin ekonomi.

Då kan det kännas bra att kunna vända sig till någon man känner och som tar sig tid att prata igenom Din ekonomi. Skulle Du vilja börja jobba hos oss och har erfarenhet från bankarbete så är Du alltid välkommen att kontakta oss för att lämna en intresseanmälan.


Publicerad den 28 januari 2016, senast ändrad den 30 januari 2017