Hjälp oss

Reningsverken och personal i Tranemo jobbar hårt för att ta hand om spillvatten från det kommunala rörnätet och slam från enskilda avlopp.

Reningsverken är byggda för att ta hand om:
  • Urin
  • Avföring
  • Toalettpapper
  • Bad- dusch- disk- och tvättvatten

Ingenting försvinner

Allt som går ner i avloppssystemet går också ut – det fortsätter antingen ut i våra vattendrag eller körs iväg som renat slam som kan komma att gödsla våra åkrar. En del hamnar i silgaller och körs iväg som sopor – eller orsakar störning och stopp i rör och pumpar som driftsteknikerna måste åka och fixa.

Tänk därför på att inte använda avloppet som soptunna.

Främmande föremål

Har du någonsin försökt förflytta en tops med hjälp av en pump? Det försöker vi göra varje dag men det går inte så bra, så snälla, kasta dina tops i soporna istället. Det samma gäller när du till exempel:

  • Tar bort hår ur hårborsten
  • Kastar fuktservetter och trasor
  • Drar av plastremsan från bindor

Vi vill gärna ge dig bra service och rena ditt avloppsvatten och slam väl, använd därför bara din toalett till sånt som passerar kroppen, toapapper och vatten – ingenting annat.

Du kan läsa mer om hur vi kan minska utsläppen på:
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-och-Miljo/


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 24 februari 2017