Enskilda avlopp

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år. Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut om eget omhändertagande finns).

Information om slamtömning, akuta tömningar och priser finner ni här

Ansökningar om dispens från slamtömning hanteras genom miljökontoret i samarbete med Ulricehamns kommun. Länk till deras hemsida och mer information om dispenser finner ni här

 

 


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 17 augusti 2016