Enskilda avlopp

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år. Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut om eget omhändertagande finns).

Information om slamtömning, akuta tömningar och priser finner ni här

Ansökningar om dispens från slamtömning hanteras genom miljökontoret i samarbete med Ulricehamns kommun. Länk till deras hemsida och mer information om dispenser finner ni här

Tillsyn enskilt avlopp

Som del av samverkansnämndens miljö och byggs uppdrag kommer miljöenheten att besöka och kontrollera ett antal fastigheters enskilda avlopp runt om i Ulricehamns och Tranemo kommun under våren 2018. Klicka här för att läsa mer om tillsynen.

 


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 12 februari 2018