Dricksvattnets kvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och är människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning. Aktuella föreskrifter, vägledningar och ytterligare information finns att hämta på Livsmedelsverkets hemsida, klicka på länken i högerspalten.

Vi som jobbar med vatten i kommunen arbetar aktivt för att förse våra kunder med rent dricksvatten. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav.

Analysprotokoll

Analysresultaten av senaste provtagningar hittar du här nedan. Att utvärdera analysresultat kan vara svårt för lekman, så vi föreslår att du kontaktar oss för genomgång tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser, se kontaktinformation i högerspalten.

Tranemo (del av), Limmared, Rosenlund, Månstad och Ambjörnarp får vatten från Ljungsnäs vattenverk.

Tranemo (del av) och Uddebo får vatten från Tåstarp vattenverk.

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta vår jourtelefon på 070-651 57 11


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 25 januari 2018