Avfallskvarn för matavfall

 

I Tranemo kommun är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn för matrester i avloppet. Dels kan det ge problem i avloppsledningarna, dels skulle det ge en större mängd slam och därmed en ökad kostnad, bland annat eftersom slammet körs bort med lastbil.
Det betyder också att matavfallskvarnar i avloppet inte är någon miljömässigt bra lösning i Tranemo, även om det kan vara det i andra kommuner med annan slamhantering.

Detta gäller även för hushåll med enskilda avlopp, då de enskilda avloppen bidrar med en stor del av övergödningen i våra vattendrag. Det bästa du kan göra om du vill hantera ditt matavfall miljöriktigt är att kompostera, läs mer via länkarna i högerspalten.

Svenskt vatten har nyligen avslutat en studie om matavfallskvarnar, följ länken i högerspalten.

KtrsYUfwkVRmAZHXWzBz


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 19 september 2019