Anslutning till VA-nätet

Kommunalt vatten och avlopp innebär att du får ditt dricksvatten från ett av kommunens vattenverk och att ditt spillvatten renas vid ett av kommunens reningsverk.

Vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska du fylla i blanketten Servisanmälan som du sedan skickar till den adress som anges på blanketten. Blanketten kan laddas ner via högerspalten eller fås genom att ringa kommunens växel på 0325 – 57 60 00.

5pZybOGNThCzKp5-tZOZ

Anslutna fastigheter ska följa kommunens ABVA (Allmänna Bestämmelser för användande av Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Gällande ABVA kan laddas ner via högerspalten. Den antogs av kommunfullmäktige 2009 och bestämmelserna reglerar bl.a. ansvar mellan kommunen och fastighetsägaren, hur ledningarna får vara kopplade, hur dricksvatten får användas och vad som får släppas ut i avloppet.


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 24 februari 2017