Riksfärdtjänst under sommaren 2019 och färdtjänst vid midsommarhelgen

Ansök senast 19 juni om riksfärdtjänst under sommaren. Ansökan som gäller resa i perioden 1 juli – 31 augusti lämnas till tekniska sektionen senast onsdagen den 19 juni. Tänk även på att trycket på färdtjänstresor är extra hårt under midsommarhelgen. Beställ din resa i mycket god tid för garanterad plats.

Resväska på en sommarängResväska på en sommaräng

 

 


Publicerad den 15 november 2016, senast ändrad den 29 maj 2019

Kontakt