Riksfärdtjänst under jul och nyår

Ansökan om riksfärdtjänstresor som ska ske under jul- och nyårsperioden 20 dec 2018 – 6 jan 2019 lämnas till Tekniska sektionen senast 5 dec 2018.

Information och ansökningsblanketter ges av Petra Annerdahlen, telefon 0325 – 57 61 37.


Publicerad den 23 november 2018, senast ändrad den 23 november 2018