Biljetter och laddningar

Försäljningsombud

Västtrafik har försäljningsombud i alla Sjuhärads kommuner. Hos ombuden kan du köpa biljetter samt ladda och köpa periodkort. I Tranemo kommun är ICA Kvantum i Tranemo försäljningsombud för Västtrafik.

Läs mer om kontantstoppet på Västrafiks bussar här>>

Biljettköp och kortladdning ombord på bussar

Med ett bankkort kan du ladda ditt periodkort och köpa biljetter ombord på bussarna. Dock kan du inte betala med kontanter.

Autoladdning

Du har möjlighet att beställa autoladdning för ett Västtrafikkort du redan har, och som är registrerat på vasttrafik.se. Detta gör att du slipper hålla reda på när ditt kort behöver laddas om.

Läs mer om autoladdning och beställ tjänsten på västtrafik.se>>


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 14 januari 2016