Lekplatser och grönområden

Lek på lekplatsLek på lekplats

Tekniksektionen svarar för skötsel och underhåll av lekplatser och grönområden. Fokus ligger på upprustning och underhåll av lekplatser i kommunens orter. Prioriteringen görs i samråd med byalag och samhällsföreningar.


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 23 oktober 2019