Granskning detaljplan – Kila 1:34, Väveriet i Uddebo

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en flexibel användning av det f.d. möbeltygsväveriet, kallat Väveriet, i Uddebo. Avsikten är att Väveriet ska kunna inrymma olika, icke störande verksamheter, kontor, samt centrumverksamheter. Planen syftar även till att möjliggöra vandrarhemsverksamhet samt etablering av förskoleverksamhet. I mindre omfattning avses också bostäder kunna inrymmas. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra utveckling av ett mindre antal koloni- /fritidsstugor i den östra delen av planområdet.

Processen

Under tiden 21 augusti till 12 september 2017 ställs granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Elin Berg, planarkitekt, tel. 0325-57 61 49, Näringsliv- och strategisektionen.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det genom undertecknad handling senast den 12 september 2017 till Tranemo kommun, Näringsliv- och strategisektionen, 514 80 TRANEMO.

 

 


Publicerad den 21 augusti 2017, senast ändrad den 21 augusti 2017