Prioriterade detaljplaner preliminär lista

Nedan är en planprioriteringslista på nya detaljplaner som Tranemo kommun prioriterar och som är politiskt antagna. Prioriteringen är uppdelad i prioritet 1 och 2. Planerna tas nu fram ller kommer att tas fram inom de närmsta åren. Utredningar och den demokratiska planprocessen kan dra ut på tiden vilket kan medföra att prioriteringslistan ändras utifrån olika förutsättningar.

Tranemo kommun har även äldre detaljplaner som inte nämns nedan. Det sker även en hel del nybyggnation under 2021 som inte har med planerna nedan att göra.

Syftet med listan är att stötta det tillväxtmål som Tranemo kommun tagit fram om 14 000 invånare 2035.

Prioritering 1:

 • Tåstarp delar av Tranemo 2:1, förskola/bostäder
 • Radhusvägen Dalstorp 1:132, 1:133, bostäde
 • Källsvedjan industriområde Gudarp 3:39 Tranemo, industri
 • Källsvedjan drivmedelstation Gudarp 3:45, 3:44 (2) Tranemo, industri/handel
 • Grimslund 2:77, Grimsås
 • Turnwood Tåstarp 1:13, Tranemo, bostäder
 • Limmared 36:6, 36:7, 36:8, flerbostadshus
 • Ljungsnäs Gudarp 39:1, industriområde

Prioritering 2:

 • Tryffelvägen Skogarp 1:5 Dalstorp, bostäder
 • Bokvägen Dalstorp 1:138 mfl, flerbostadshus
 • Kroksjön Tranemo, bostäder
 • Länghem bostäder
 • Ambjörnarp 1:12, handel/bostäder

Publicerad den 23 oktober 2020, senast ändrad den 3 september 2021