Fördjupad översiktsplan Torpa/Hofsnäs

Syftet med planen

Syftet med att ta fram ett program för Torpa/Hofsnäsområdet är att skapa riktlinjer och ramar för den framtida utvecklingen i området och att säkerställa att denna sker i enlighet med de befintliga kultur-, natur- och friluftsvärdena. Detta är andra steget i att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torpa/Hofsnäsområdet.

Processen

Under tiden 27 mars 2014 till 2 juni 2014 ställs granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider. Samrådshandlingarna finns även på biblioteket, bokbussen och här på hemsidan.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Elin Berg, planarkitekt, tel. 0325-57 61 49, Arne Willhammar, chef Strategisektionen, tel. 0325-57 60 41.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast 2 juni 2014 till Tranemo kommun, Strategisektionen, 514 80 TRANEMO eller kommun@tranemo.se.

Kontakt

Elin Berg
Planarkitekt
Telefon: 0325-57 61 49
E-post

Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 26 januari 2016