Vattendirektivet

År 2000 tog alla länderna inom EU beslut om att införa vattendirektivet. Anledningen är att man ser vatten som en resurs som måste skyddas och vårdas.

Sjö

I Europa är vattenbristen i många länder uppenbar och många har också problem med kvaliteten på sitt dricksvatten. Direktivet gäller för allt vatten; sjöar och vattendrag, grundvatten, större flodmynningar och för kustvatten.

Vattendirektivet kräver att vi beskriver hur tillståndet är, och om vi kommer att uppnå en god vattenstatus till 2015 vilket är första etappmålet. Vatten som riskerar att inte klara kraven ska åtgärdas. Arbetet med direktivet löper på i 6-årscykler; tillståndsbeskrivning, åtgärder, uppföljning och rapportering. Med hjälp av vattendirektivets systematiska angreppssätt och med siktet inställt på tillräckligt lång tid, kommer vi att uppnå god vattenkvalitet i alla våra vatten. I vattendirektivet lägger man stor tonvikt på att genomförandet sker så att så många som möjligt får möjlighet att delta och lägga synpunkter på de mål och åtgärder som kommer att föreslås. I Sverige har fem distrikt bildats med en vattenmyndighet i varje, som har till uppgift att genomföra direktivet och en sådan myndighet, vattenmyndigheten för Västerhavsdistriktet, finns placerad på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

 

 


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 24 april 2017